ועידת הליכוד העולמי ה-6

לקראת הקונגרס הציוני הל"ז תתכנס ועידת הליכוד העולמי השישית בכ"ח תמוז תשע"ה (15.7.2015) בסימן 75 שנה לפטירת זאב ז'בוטינסקי.

במהלך הכינוס יבחרו צירי הועידה את בעלי התפקידים במוסדות הלאומיים ובמוסדות התנועה.

מצ"ב לוח הזמנים כפי שאושר בועדת הבחירות.

תקנון הבחירות לועידת הליכוד העולמי

מידע נוסף, תקנון הבחירות, טפסי הגשת מועמדות והודעות מטעם ועדת הבחירות יתפרסמו באתר.

כמו כן ניתן לקבל מידע על הבחירות במשרדי הליכוד העולמי בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 17:00 בטלפון: 03-6295017

בברכה,

שי גריזים
מנכ"ל הליכוד העולמי

אין אפשרות להוסיף תגובות.