דבר המנכ"לית

חברות וחברים יקרים,

הליכוד העולמי הוא הבית הטבעי למגשימי הציונות ולכל אלה אשר רואים עצמם כממשיכי דרכו של זאב ז׳בוטינסקי ופועלים למימוש תורתו במישור האידיאולוגי ובמישור החברתי בכל הקהילות היהודיות בעולם.

בעשייה ענפה מתמשכת אנו מחזקים את התודעה הציונית ברוח ערכי המחנה הלאומי ופועלים להידוק הקשר עם מדינת ישראל בדגש על מרכזיותה בחיי העם היהודי.

יחד, חברי הליכוד העולמי בארץ ובעולם נאבקים בתנועות החרם על ישראל, מקיימים פעילויות לתמיכה בהתיישבות ולעידוד עלייה, מגשימים את חמשת המ״מים בפעילויות חברתיות בקהילות ומייצגים אותנו נאמנה כשגרירי הסברה למען ישראל.

אני קוראת לכם להצטרף אלינו ולהיות שותפים לעשייה מבורכת זו.

בברכה,
יפעת עובדיה -לוסקי
מנכ״לית הליכוד העולמי