התוכנית המדינית

הנקודות להלן הנן תמצית התכנית המדינית של הליכוד העולמי

רקע היסטורי ומדיני

לעם היהודי נתונה הזכות להתקיים במסגרת גבולות מוגנים
רק ישראל חזקה תשרוד
הפליטים הפלשתינים הם בעיה משותפת של ישראל ומדינות ערב
הקמת מדינה פלשתינית בין הים לירדן אינה בת-ביצוע

שלב א – ביצוע בטווח הקצר

שיחות ומגעים על הקמת מדינה פלשתינית יופסקו לאלתר.
ישראל תכריז על זכותה להתקיים בגבולותיה הקיימים ללא ויתורים נוספים על שטחים.
ישראל תספח את מרבית שטחי יהודה ושומרון.
ישראל תשתתף במתן פיצויים.
אזורים תחת מנהל פלשתיני עצמי.
אזרחות שוות זכויות ושוות חובות לכלל אזרחי ישראל.
כל סכנה לישראל ולאזרחיה תטופל כראוי ובנחישות.

התכנית לטווח הארוך: שלום וביטחון

שלום-אמת במזרח התיכון הוא המטרה לטווח הארוך.
הערבים חייבים להכיר בזכות הקיום של ישראל.
שלום על ידי שותפות בין כל מדינות המזרח התיכון.

התכנית לטווח הארוך: חברה וכלכלה

השקעה רחבת היקף בתשתיות, במרכז הארץ ובפריפריה.
פיתוח התיירות.
פתרונות לפערים הכלכליים המתרחבים.
הפחתת המיסוי ויצירת תמריצים במשק.
הפרטה.
תמריצים לעידוד עלייה.
רפורמה במנהל מקרקעי ישראל והרחבת היקף הקצאות הקרקע לציבור