אודות הליכוד העולמי

worldlikud logo

"הליכוד העולמי" – "הליכוד תנועה עולמית לציונות לאומית ליברלית", הינה תנועה ציונית עולמית המאגדת את סניפי וחברי הליכוד מישראל ובתפוצות.

הליכוד העולמי פועל כשגרירה של תנועת הליכוד ברחבי העולם. סניפי הליכוד פזורים במדינות שונות ופועלים בקרב הקהילות היהודיות. הסניפים משמשים גורם מרכזי בחיזוק הזהות הציונית ובשמירת הקשר בין תנועת הליכוד בישראל לקהילות היהודיות בתפוצות ועם תומכי ישראל. הליכוד העולמי עוסק בפעילות הסברה ענפה בקרב ציבורים ומנהיגים ברחבי העולם ומציג בגאון ובהדר את עמדות תנועת הליכוד וישראל. במסגרת פעילותינו אנו מפעילים את חברינו בסניפי חו"ל, למען קידום היעדים המשותפים לעם היושב בציון ולתומכיו מכל רחבי העולם.

חלק נרחב מפעילות הליכוד העולמי מוקדש לפעילויות חינוך והסברה ברוח המחנה הלאומי. חיזוק ערכים אלו מתבטא על ידי פעילות אידאולוגית המעלה על נס את דמותם ומורשתם של מנהיגים דוגמת זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור והן על ידי פעילות אקטיבית בנושאים "בוערים" שעל סדר היום הציבורי בארץ ובעולם. הליכוד העולמי פועל בישראל מתוך התחייבות לערכי המחנה הלאומי ותנועת הליכוד, היונקים מתורתו של ראש בית"ר, זאב ז'בוטינסקי. הליכוד העולמי פועל באמונה כי ציונות בשנות 2000 משמעותה עשייה יומיומית המחזקת את המפעל הציוני ומדינת ישראל.

הליכוד העולמי מקיים את מושב חבר הנאמנים. מושב זה מתכנס אחת לשנה ומהווה מקום מפגש לפעילי הליכוד העולמי ולתומכי הליכוד מרחבי העולם. המפגש מחזק את הזיקה בין הפעילים מהמקומות השונים ומהווה כר פורה לדיון אידאולוגי בנושאים העומדים על הפרק. הליכוד העולמי מקיים מפגשים לחברי ותומכי תנועת הליכוד, ובמקביל גם פונה לציבור הרחב.

בשנים האחרונות התקיימו מספר אירועים גדולים ופתוחים לציבור, שנועדו להפצת ערכי הליכוד הלאומיים ליברליים. בכינוס העולמי האחרון נפגשו מאות אנשי הליכוד העולמי אשר הגיעו במיוחד לישראל מעשרות מדינות. בכינוס העולמי התקבלו הצעות החלטה במסגרת ועדות, בהן השתתפו נציגי הליכוד מישראל והעולם, תוך כדי דיונים והצבעות. הליכוד העולמי פועל לאור התוכנית המדינית שפרסם והחלטות שהתקבלו בכינוס העולמי.

אתר האינטרנט של הליכוד העולמי מעודכן באופן שוטף, ומציג את העשייה היום-יומית במסגרת התנועה. ההנהלה בליכוד העולמי מאמינה בתקשורת ישירה ופתוחה עם הציבור ואנשי הליכוד. אנו מזמינים אתכם להתעדכן בפעילות התנועתית באתר האינטרנט, ולשמור עימנו על קשר.